C nn tr?ng cy s? tr??c nh c t?t khng?

Hoa s? kh ?a d?ng ? th? tr??ng Vi?t Nam. Chng ta c?ng ? qu quen v?i loi hoa ny, ch?c h?n c?ng ? t?ng ??m say d??i v? ??p trong tr?o c?a n. V?y tr?ng hoa s? tr??c nh c t?t hay khng? Cng Vua Cy theo di bi vi?t C nn tr?ng cy s? tr??c nh c t?t khng? ?? cng tm hi?u ngay nh.

??c ?i?mc?a cy hoa s?

Cy hoa s? l cy thn g? c chi?u cao t? 3-10 mt, thn trn m?p, phn cnh nhnh ?a d?ng, di, kh?ng khiu cong queo, x x. V? cy v?i mu tr?ng xm c cc s?o l ?? l?i, cy c nh?a m?.

L cy c hnh b?u d?c, r?ng ? gi?a v h?p l?i ? c? hai ??u. L c mu xanh bng, nh?n ? m?t trn, l?p lng m?nk?t h?p v?ignchnhmu tr?ng v nh?ng gn vi?n ? mp n?i r ? m?t d??i l. L x?p st nhau thnh vng ? ng?n cnh, lc r?ng ?? l?i s?o to ? cnh.

Hoa s? ra nh?ng c?m hoa trn m?t cu?ng chung di kho?ng 30-50cm, phn nhnh vng ? ??nh,s? h?u?a d?ng s?o do hoa r?ng. Nh?ng bng hoa v?i cnh dy, m?p, lc cn n? th x?p v?n v?o, n? bung th khoe s?c tr?ng, h?ng, vng c?a cnh hoa v tm mu vng cng nh? dnh trn ?ng trng. Hoa n? quanh n?m vs? h?umi th?m ngt.

Cy hoa s? c?c k?thchn?ng v th?i ti?thanh kh, k? ?m ??t, nh?y c?m v?i l?nh gic th?t ???c tr?ng ? mi?n B?cn??c tah?n l mi?n Nam. ?y lgi?ng ki?ng qu, gi ??u t? l?nc th?tr? nnth ch?i c?a nh?ng ng??i snh ?i?u ho?cc ti?n. Cy s? d? tr?ng,kh? n?ngnhn gi?ng nhanh, hoa ??p, trn m?t cyc th?ghp nhi?u gi?ng s? c cc mukhc nhau. Ngoi v? ??p c?a hoa cy s? cnc kh? n?ngu?nt?o thnhcy ki?ng, cy th? nh? b? r?r?t??p.

ngh?a c?a cy hoa s?

Cng d?ngkhoa h?c

Hoa s? v?ic?c knhi?u??ng ngh?a v?i??s?c muth??ng ???cs? d?ng?? lm cy c?nh trang tr.

??ib? ph?nc?a cy hoa s? ??uc kh? n?ngdnglm thu?c ch?a b?nh. Cy hoath??ng ???cs? d?nglm bi thu?c tr? bong gn, cao huy?t p, tr? ho, m?n nh?t, ?au nh?c chn r?ng, Trong ?ng Y hoa s?c tc d?ngthanh nhi?t, h? huy?t pth??ng ???cbn t?i cc ti?m mua bnth?o m?c.

Trong ngnh kh?i kht c?ng???c dnglm h??ng li?u, thay tr. Hoa s????c s? d?ngc?c klu ??i mr?t t ng??ibi?t t?i, n ? ?i vo t?ng cu ca, l?i ht: ?m ?m ng?i mi h??ng, mi hoa s? nh nng, ??p tr th?m ?i khch, h? hng c bc ??u khen

Ngoi ra, hoa s? c?ng cm?t vitc d?ngtrong lm ??p.

ngh?a phong th?y

Theo quan ni?m phong th?y, cy s?mang ??nnhi?u ??c phc cho gia ch?, gipcng vi?cthm pht ??t, cu?c s?ng vui v?. Vo ngy T?t,khng t ng??in??c tahay ??u t? vi ch?u s? tr?ng trong nh ?? mang r?c r? ?m p ??n v?i gia ?nh v c?u mong n?m m?i ??y may m?n. Cy s? cng n? r? nhi?u hoa cng gip ng??i tr?ng thm sung tc, th?nh v??ng.

Ngoi ra,m?t s?lo?i cy hoa s? toc kh? n?ngu?n r?, cnh t?ot?o racy Bonsai, l c?c ph?m c?a nh?ng bn tay kho lo. Chngth? hi?n ???cd?u ?n ch? nhnc?ng gi?ng nh?t?onns? sang tr?ng cho khng gian tr?ng by. Nhi?u th? cy bi?u tr?ng cho nguy?n c?a gia ch? v? s? bnh an, ?m no hay tr??ng th?.

Xem thmH??ng d?n cch ch?m sc cy thi?t m?c lan ?ng k? thu?t

Tr?ng cy S? tr??c nh c t?t khng?

V?i nh?ng??c ?i?mtrn ?y th li?u cc th?tr?ng cy S? tr??c nh khng? N?u nh? b?nmong mu?ncm?t khng gianti?n s?nh xanh v mang nt th?m m? thcam k?t?y chnh ll?a ch?nkhng t?i. ??yl cnch?a ni ??ns?xu?t hi?nc?a nh?ng bng hoa S? quanh n?m v?i mi h??ng nh? nhng cnh? tr? b?nc?ng gi?ng nh?cc thnh vin trong gia ?nhc?m th?yth? thi,tho?i misau nh?ng gi?lm vi?cc?ng th?ng, m?t m?i.

Khng nh?ngsinh tr??ng vt?ng tr??ngxanh t?t quanh n?m m vi?c tr?ng cy S? tr??c nh c?ng khng m?tqu nhi?uth?i gian c?a b?n. Chngc th?sinh tr??ngmau chng, ch?u h?n cao. Do ?, nh?ng gia ch? b?n r?n c?ng hon tonc th?ch?n l?atr?ng lo?i cy ny tr??c nh.

V?y cn v? phong th?yth saoVi?c tr?ng cy hoa S? tr??c nhc tc ??ngg t?i v?n kh c?a ngi nh hay khng?

Trong phong th?y,?y chnh llo?i cy mang ngh?a t?t. Hoa s????c xem nh?bi?u t??ng c?a s? tinh khi?t v trong tr?ng,bi?u hi?ns? yu th??ng v tnh c?m c?a mnh v?ing??i ??i di?n. Tr?ng cy S? tr??c nh gip gia ch?bi?u hi?ns? m?n khch, s?d? dng s? d?ngc?a mnh.

Do v?y,n?u b?nb?n kho?n cnntr?ng cy S? khng v vi?c tr?ng cy S? tr??c nh c t?t khng th hi v?ng v?i nh?ngthng tintrn ?y th b?n ?s? h?ul?i gi?i thchr rng nh?t.

Cchs?a b? r? v t?o hnh cho cy s?

Cy tr?ng ???c 1 – 2 n?m th c b? r? kh to, ng??i tr?ng ph?i u?n s?a cho ??p. B? r? cy s?c?c kd? s?a,??c bi?t lcy s? tr?ng t? h?t l?i cng ??p v gi?a thn v b? r?khng h? ceo nh? s? gim cnh ho?c chi?t cnh. Cy s? tr?ng b?ng h?t c thn v c? dnh li?n v?i nhau nh? thn ng??i ??ng, ng??i n?m, ng??i qu? g?i.

Hng n?m vo ma n?ng, t m?ac th?nngton b?b? r? ln kh?i mi?ng ch?u ?? t?a cho th? cy ??p h?n. S?p ??tb? r? ?? xo rah?p l, t?a b? b?t cc r? con khngc?n thi?t, m?i v?t c?t ??u ph?i ???c bi vi.

Tu? theo dng b? r?c kh? n?ngs?a theo mu?nc?a ng??i ch?i s?. Khi u?n s?a b? r? thkhng nnt??i n??c, khi v?t c?thnh thnhm s?o m?i ???c t??i n??c. C?ngc th?nh? h?t cy s? ln, r? s?ch ??t, ?? n?i rm mt cho m?m b? r?, r?i m?i u?n s?a v c?t t?a theo hnh cc con th, hnh ng??i… ?? cho s? lnh s?o m?i tr?ngtr? l?i,ch?mscn?i rm mt ??n khi cy ra r? ?m ch?i nhnh m?i ?em ra n?ng v t??i n??cbnh th??ngquay l?i.

Xem thmH??ng d?n cch lm bonsai mini chu?n khng c?n ch?nh

Cchghp cy hoa s?

K? thu?t ghp ng?n

Th?i ?i?m ghp:c kh? n?ngghp quanh n?m,tuy nhinph h?pnh?t v?n l th?i ?i?m ma kh ? Nam B? vo cu?i thng 10 m l?ch vduy trcho ??n h?t thng 3 m l?ch.

Cc thao tc ghp

+ Ng?ng t??i n??c 7 ngy:n?ughp cy s? vo ma m?a ph?iche ch?ncho ch?u s? th?t kh ro.

+ C?t t?a cc cnh d? th?a sao cho ch?a l?i ?? s? cnh ?? ghp v m?i cnh ch?c th?ghp 1 mu.Vi?c ny??ch?c ch?nvi?c l?u chuy?n dng nh?a t?p trung ?? nui cho ng?n ghp m?i.

+ Ch?n ng?n ghp c ti?t di?n t??ng ?ng v?i ti?t di?n cnh ghptuy nhin??ng nnl?n h?n cnh ghp.

+ ? ??u cnh ghp ta ch?n ?i?m ghp v c?t m? m?i ghp theo d?ng mang c.

+ ? ng?n ghp c?t hai bn thn sao cho v?t c?t hnh ch? V kh?p v?i cnh ghp.

Cc ??ng tc c?t m? v?t ghpc th?thao tcth?n nhanh,chu?n xcv b?ng l?i b?ng dy nylon ch?ng kht ln nhau, trm kn m?i v?a ghp.

Dngbao nylon m?i nguyn (kch th??c 1025 cm) trm bn ngoi cnh ghp, bu?c dy th?t ch?t, 7 ngy 10 ngy sau tho b? bao nylon. Sau 21 ngy sau quan st cc v?t m?i ghpn?u? ko m? lnh v?t ghp th ta c?t b? dy b?ng.

Sau 2 3 ngy tac th???a cy s? v?a ghp ra ngoi mi tr??ng t? nhin.

Sau kho?ng 45 60 ngy cc ch?i ghpt?ng tr??ngt?t s? cho ??t hoatr??c tin.

Tr?ng cy s? tr??c nh c t?t khng
Cy hoa s? 4. ?nh: @tinygarden

Tr?ng cy s? tr??c nh c t?t khng? Cng tham kh?o nh?ng thng tin bn trn nh. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( mientrungdep.net, tinygarden.com.vn,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *