Cây Saphia

720.000,0

Tên thường gọi: cây saphia

Tên gọi khác: cây diệp hồng môn

Tên khoa học: Philodendron erubescens

Nguồn gốc xuất xứ: Trung Quốc

Cây Saphia

720.000,0