Cây Mai Chiếu Thủy

600.000,0

Tên cây: Mai Chiếu Thủy

Tên gọi khác: Mai chấn thủy, mai chiếu thổ, cây mai lá nhỏ

Tên khoa học: Wrightia religiosa

Họ: Apocynaceae (họ trúc đào)

Cây Mai Chiếu Thủy

600.000,0

Danh mục: