Nh?n Hng V ??i Tr?

1. CAM K?T:

VUACAY.VN cam k?t bn hng nguyn m?i v ??m b?o ?ng ch?t l??ng c?a nh s?n xu?t. ??ng th?i, s?n ph?m m khch hng nh?n ???c ph?i nguyn v?n v ?ng v?i cc thng tin m t? trn website vuacay.vn

2. GIAO HNG:

VUACAY giao hng trong gi? hnh chnh (8h -17h) t? th? 2 ??n th? 7.

Tr??c khi nh?n hng v thanh ton, qu khch vui lng m? h?p v ki?m tra k? t?t c? cc s?n ph?m tr??c m?t ??n v? v?n chuy?n. N?u th?y hng ??y ??, ?ng s?n ph?m v nguyn v?n th khch hng m?i thanh ton v nh?n hng. Tr??ng h?p hng ho b? thi?u, khng ?ng, ho?c h? h?ng, vui lng t? ch?i nh?n hng v vui lng g?i ngay vo hotline 0782 333 399 ?? ???c chng ti h? tr? nhanh nh?t. Chng ti s? khng ch?u trch nhi?m trong tr??ng h?p qu khch bo m?t mt, h? h?ng sau khi ? k bin b?n nh?n hng v ??n v? v?n chuy?n ? r?i ?i.

3. ??I TR? HNG:

B??c 1: N?u qu khch c nhu c?u ??i tr? hng, vui lng thng bo ngay cho b? ph?n ch?m sc khch hng c?a VUACAY trong vng 3 ngy k? t? th?i ?i?m nh?n hng thng qua email vuacay@gmail.com . Sau khi nh?n ???c yu c?u ??i / tr?, b? ph?n H? tr? khch hng s? ph?n h?i khch hng trong vng 24 gi? lm vi?c.

B??c 2: Chnh sch ??i tr?:

VUACAY khng h? tr? ??i tr? trong cc tr??ng h?p sau:

Khch hng khng ?ng / khng thch s?n ph?m

S?n ph?m ? qua s? d?ng

B??c 3: Trong vng 05 ngy lm vi?c, k? t? ngy nh?n ???c thng bo xc nh?n yu c?u ??i/tr? t? b? ph?n H? tr? khch hang, khch hng vui lng g?i s?n ph?m c?n ??i/tr? v? ??a ch?: 180 ???ng s? 2, KDT V?n Phc, P. Hi?p Bnh Ph??c, Q. Th? ??c, TPHCM. N?u s?n ph?m g?i tr? ngoi th?i gian hi?u l?c, b? ph?n H? tr? khch hng c?a chng ti xin t? ch?i x? l.

??i v?i hng ??i tr?, Vuacay.vn s? h? tr? ph v?n chuy?n cho khch hng.

Vuacay s? x? l vi?c ??i tr? s?n ph?m trong vng 07 ngy lm vi?c k? t? ngy nh?n ???c s?n ph?m ??i/tr? c?a khch hng. ??i v?i tr??ng h?p c?n hon ti?n l?i cho khch hng, Vuacay s? ti?n hnh x? l v hon t?t vi?c hon tr? ti?n cho khch hng trong vng 30 ngy.