Hiển thị tất cả 4 kết quả

G?i b? tr cy xanh ? cc gc v?n phng

1. Cy tr?ng v? tr ti?n s?nh

Ti?n s?nh l n?i c?c k? quan tr?ng, ???c xem l b? m?t c?a c? v?n phng, cng ty. ??c bi?t l ti?n s?nh, n?i ny ph?i ???c ??u t? k? v? m?t trang tr.

Khi s? d?ng cy trang tr ti?n s?nh, c?n ph?i ?p ?ng ???c 3 yu c?u c? b?n nh? sau:

++ S? hi ha v? ki?u dng v mu s?c c?a cy, ch?u c?nh v?i khng gian: Khng nn ch?n nh?ng cy c qu nhi?u mu, s?c s? qu? v hoa tri n? r?. Nn ch?n nh?ng cy c mu s?c t??i t?n nh? nhng, khng qu sum su, nhi?u gai nh?n hay tr? cnh kh?ng khiu.

++ Gi?i h?n s? l??ng cy, khng nn t?o khu v??n mini ? ti?n s?nh.

++ B? tr k?t h?p cc lo?i cy c?nh m?t cch h?p l v cn ??i.

Cy V?n Phng
Cy V?n Phng

Cy c?nh phong th?y v?i nh?ng ngh?a tch c?c r?t thch h?p tr?ng ? ti?n s?nh, nh?m thu ht ti?n ti, may m?n, ?em l?i bnh an cho cng ty.

M?t s? cy c?nh ti?n s?nh thch h?p: cy Tr?u B C?t, cy Pht ti khc, Pht ti ni, cy Kim Ngn, cy Kim Ti?n, cy ??i Ph Gia,…

Xem thm:Cy l?c v?ng nn tr?ng ? ?u? Mang ngh?a phong th?y g?

2. Cy tr?ng phng Gim ??c

V?n phng Gim ??c, Ch? T?ch hay tr??ng b? ph?n l n?i th??ng xuyn ph?i ti?p ?n nh?ng v? khch quan tr?ng. Cy tr?ng t?i khu v?c ny th??ng l nh?ng cy dng ??p, b? th?, c ngh?a phong th?y c?c t?t, mang l?i s? sang tr?ng, quy?n uy v th?ng ti?n.

Nh?ng l?a ch?n thch h?p cho v?n phng ny th??ng l: cy Tr?u B ?? V??ng, B?ch M Hong T?, cy Trc Nh?t,

3. Cy tr?ng d?c hnh lang

Vi?c b? tr cy c?nh d?c hnh lang ???c p d?ng nhi?u h?n tr??c r?t nhi?u. B?i hnh lang l n?i ?i l?i, g?p g? khch hng c?ng nh? nhn vin c?a cng ty. Cy xanh ???c ??t d?c hnh lang r?t xanh t?t b?i ?y l n?i cy h?p th? ???c nhi?u nh sng, t? ? khi?n ta c?m th?y tho?i mi m?i khi c vi?c ph?i di chuy?n ho?c ??ng ngh? ng?i t?i khu v?c ny.

C nhi?u cch ?? b? tr cy c?nh d?c hnh lang, nh?ng l?u l khng ???c tr?ng qu dy, b?n c?ng c th? treo cc gi? hoa trn vch hng lang, ban cng ?? ti?t ki?m ???c di?n tch khng gian.

Cy V?n Phng
Cy V?n Phng

Khi l?a ch?n cy tr?ng hnh lang, b?n nn ch?n nh?ng lo?i cy hoa ch?u n?ng t?t v ch?u ???c tc ??ng kh?c nghi?t c?a th?i ti?t bn ngoi, t?t nh?t nn ch?n nh?ng lo?i cy ?a tr?ng ngoi tr?i.

Ta c th? tr?ng nh?ng lo?i cy nh?: B?ch M Hong t?, Pht ti khc, Lan , treo gi? hoa h?ng, d?a c?n, mai ??a th?o…

4. Cy tr?ng trong phng h?p

Phng h?p th??ng s? c khng gian r?ng l?n, di?n tch ?? ?? cc nhn vin t?p trung l?i bn b?c cng vi?c. Th??ng th phng ny hay x?p gh? theo ki?u ch? U ho?c ??t bn di hnh vung. V?i nh?ng chi?c bn l?n th ch?u Lan , H?ng Mn hay Ng? Gia B Xanh ?? bn nh? nh?n s? t ?i?m cho c?n phng th?t ??p v trang nh.

Vi?c b? tr cy tr?ng phng h?p s? gip gi?m b?t c?ng th?ng, p l?c ?? m?i ng??i c th? ??a ra nh?ng ph??ng n lm vi?c hi?u qu? nh?t.

5. Cy tr?ng phng lm vi?c nhn vin

?i?u khi?n nhn vin c?m th?y khng tho?i mi nh?t trong v?n phng chnh l cc vch ng?n gi?a cc bn lm vi?c. Nh?ng vch ng?n ny s? t?o ra cc gc ch?t ??i v?i cc nhn vin.

?? gi?m ?i s? nhm chn, t?ng h?ng th lm vi?c cho nhn vin khu v?c ny th nn b? tr nh?ng tn cy nh? nh? kim ngn, v?n l?c, tng ?ui ch?n hay ch?u cy r? xinh x?n nh? tr?u b, th??ng xun, lan tim… ch?ng h?n.

Nh?ng ch?u cy ny s? gp ph?n lm ??p khng gian lm vi?c, t?o s? thch th v gi?m b?t c?ng th?ng, t? ? gip t?ng hi?u qu? trong cng vi?c.

6. Cy tr?ng gc phng

Cy tr?ng gc phng th??ng l cy n?i th?t cao trn d??i 1m. Nhi?u v?n phng s? b? tr t?i gc nh?ng ?? v?t, thi?t b? nh? qu?t h?i n??c, gi treo o, bnh n??c, my in,

Tuy nhin, b?n c?ng c th? l?p ??y kho?ng tr?ng ? b?ng cy xanh, v?a thanh l?c ???c khng kh, l?i lm cho c?n phng thm ph?n sinh ??ng.

Cy V?n Phng
Cy V?n Phng

Nh?ng cy ?i?n hnh tr?ng t?i gc phng l: Bng Singapore, cy Phong L?c Hoa, cy Cau c?nh, Pht ti khc

Xem thm:Cch tr?ng cy nh?t m?t h??ng v nh?ng ngh?a phong th?y

?u ?i?m c?a vi?c tr?ng cy xanh trong v?n phng:

– Cy xanh mang ??n v? ??p t??i mt t? nhin cho n?i lm vi?c, t?o c?m gic d? ch?u, t?ng kh? n?ng sng t?o, t?p trung v t? duy, gi?m b?t nh?ng p l?c cng vi?c h?ng ngy.

– Cy xanh gip t?ng hi?u qu? lm vi?c ln t?i 15% v gi?m c?ng th?ng ?ng k? cho dn v?n phng

– S?c xanh c?a cy c?i s? t?o c?m gic yn bnh, gip cho c?n phng lun t??i m?i v c s?c s?ng, v h?u nh? nh?ng lo?i cy ???c ch?n tr?ng trong v?n phng ??u c kh? n?ng gi? ?m cho khng kh, ht nh?ng kh ??c h?i v t? tnh ?i?n t? trong mi tr??ng xung quanh.

– Cy xanh gip mang l?i s?c s?ng, trn ??y n?ng l??ng cho c? ngy lm vi?c.

Cch ch?m sc cy v?n phng

Ch?n h??ng n?ng ph h?p v?i cy c?nh

nh n?ng lun l y?u t? c?n thi?t cho s? pht tri?n c?a cy xanh. ??c bi?t, khng gian v?n phng vi?c cung c?p nh sng l ?i?u v cng c?n thi?t. Ty vo m?i lo?i cy tr?ng s? c l??ng nh sng ph h?p. Do ?, b?n c?n l?u v? vi?c ?i?u ch?nh nh sng, khng ???c ?? cy ? ch? n?ng g?t.

Thng th??ng, cy xanh th??ng thch nghi v?i mi tr??ng t nh sng, nhi?t ?? th?p. N?u ??a cy ra mi tr??ng n?ng g?t nhi?t ?? cao th cy s? b? shock v ho l.

??ng th?i, k? thu?t ch?m sc cy c?nh ph?i ??m b?o ??t cy ? v? tr kho?ng 2-3 gi? c nh sng t? nhin trong phng.

C? th?, v?i nh?ng v?n phng c c?a s? ?n nh n?ng h??ng ?ng, b?n ch? c?n m?t l??ng nh sng ? vi ti?ng bu?i sng. Do ?, b?n nn l?a ch?n lo?i cy ph h?p, c nhu c?u nh sng v?a ph?i ?? ti?n trang tr.

Cy V?n Phng
Cy V?n Phng

N?u c?a s? ? h??ng Ty th b?n nn ch?n nh?ng lo?i cy tr?ng ch?u ???c nh n?ng g?t. Cn nh?ng v?n phng c c?a s? ?n n?ng ? h??ng B?c, b?n nn l?a ch?n nh?ng cy khng ?a sng ?? ??m b?o cy pht tri?n bnh th??ng.

T??i n??c bao nhiu l ???

B?n nn l?u , nh?ng cy c?nh trong v?n phng, c my l?nh, t n?ng, thi?u gi nn n??c c t?c ?? bay h?i th?p, ??t gi? ?m lu. V v?y, l??ng n??c t??i khng nn qu nhi?u, ch? t??i ?? ?m l cy pht tri?n. Thng th??ng, nn s? d?ng bnh phun ?? t?ng ?? ?m v lm s?ch l gip cy quang h?p d? dng. ??ng th?i, ch? nn t??i ? g?c cn l n?u b?n th nn dng kh?n ??t lau.

Bn c?nh ?, th??ng xuyn c?t l ho, l su ?? trnh lan sang nh?ng cnh l khc gip cn lun trn ??y s?c s?ng. C th?, ha ??m vo n??c v?i n?ng ?? th?p ?? t??i cy, m?t tu?n m?t l?n.

?? trnh tnh tr?ng nh n?ng gy ?nh h??ng ??n cy c?i ho?c lm cy ch?t v m?t n??c. B?n nn ch?m sc cy ? n?i mt m?, khng kh trong lnh.

Bn phn v ch?m sc cy c?nh ?ng cch

Bn phn cy c?nh l cng vi?c quan tr?ng thc ??y qu trnh pht tri?n c?a cy. Do ?, n?u bn qu nhi?u th cy s? pht tri?n nhanh nh?ng nhanh lm m?t dng. Ng??c l?i, n?u bn t qu, cy s? thi?u dinh d??ng, thi?u ch?t lm ch?t cnh.

C hai ph??ng php bn phn cho cy c?nh: bn vo ??t v bn thng qua t??i n??c vo b? l cho cy.

V?i m?c ?ch gip cy cung c?p dinh d??ng nn cc lo?i phn ?? bn th??ng d? tiu, nhanh phn gi?i. Bn c?nh ?, b?n c?n ch bn phn vi l??ng cho cy, thng qua vi?c ha tan n??c phun ho?c t??i cho cy.

Ngoi ra, li?u l??ng bn cho cy c?n ph? thu?c vo nhu c?u cy, giai ?o?n sinh tr??ng, lo?i phn bn, kh? n?ng h?p phn bn cho cy tr?ng. ??ng th?i, khng nn v??t qu ng??ng bn sau cho m?i l?n thm 1kg ??t trong ch?u.

??i v?i cc cy c?nh th??ng ???c bn phn ??m, kali theo t? l? N:P:K=1:3:1 cng v?i phn vi l??ng.

Xem thm:Cc cch ch?m sc cy b?ch m hong t? chu?n nh?t hi?n nay

M?t s? bi?n php ph?c h?i khi cy b? ho

Hi?n t??ng cy b? ho, a th??ng xuyn x?y ra ??i v?i cy tr?ng. Do ?, c?n c nh?ng bi?n php ch?m sc cy k?p th??ng ph?c h?i l?i s?c s?ng cho cy. L?u , khng nn cho nh sng m?t tr?i chi?u tr?c ti?p vo cy, lm cy ch?t do m?t n??c.

Cy V?n Phng
Cy V?n Phng

Khi cy b? a, b?n nn c?t b? cc l vng a, ho v t??i n??c ??y ??. Ti?p ?, b?n nn ha ??m vo n??c v?i n?ng ?? th?p ?? t??i cho cy m?t tu?n m?t l?n.

Cho t?i khi cy c pht tri?n tr? l?i th thay ??i ??t tr?ng b?ng ??t ph sa cho cy. ??ng th?i, nn ch?m sc cy c?nh ? n?i mt m?, khng gian trong lnh.

T?i sao nn ch?n Cy Ch?u Treo t?i Vuacay.vn?

Vuacay.vn l n?i chuyn cung c?p cc lo?i cy ch?t l??ng cao, an ton, uy tn. ??m b?o v? sinh, cy ???c chng ti nui d??ng t? nh? khng b? cc lo?i thu?c sinh tr??ng khc.

?u ?i?m t?i vuacay.vn

Thi?t k? ??c quy?n. Nh?m xy d?ng s? tin dng c?a khc hng, ?em l?i s? ph? bi?n c?a th??ng hi?u.

??n v?i Vuacay.vn, khc hng yn tm v?i ch?t li?u v hnh ?nh s?n ph?m. V ? ?y, Vuacay.vn lun s? d?ng s?n ph?m th?t – khng ?nh m?ng.

Giao hng ton qu?c. V?i cc hnh th?c v?n chuy?n ?a d?ng hi?n nay, vi?c giao hng khng cn l v?n ?? c?n tr? khch hng tm ??n Vuacay.vn. V mua hng t?i ?y, b?n s? khng c?n b??c chn kh?i nh v lo l?ng v? vi?c hng c ??n ???c ??n n?i hay khng.

Ngoi ra, ?? hi lng ng??i mua v nh?n ???c s? tin t??ng c?a khch hng, b?n hon ton c th? ki?m hng tr??c khi nh?n

Thanh ton khi nh?n. Giao hng nhanh – uy tn – an ton

H? tr? ??i hng. Ch?m sc khc hng s? t? v?n hnh th?c ??i tr? hng.

H? tr? khch hng ton di?n

Nhu c?u c?ng nh? c?m nh?n c?a khch hng ?ng vai tr v cng l?n trong s? pht tri?n c?a Vuacay.vn, chnh v th?, vi?c h? tr? khch hng ???c Vuacay.vn v cng quan tm ??n.

Xy d?ng h? th?ng quy ??nh v? chuy?n hng v thanh ton.

C s?n cc bi vi?t, m?c h??ng d?n ch?n mua hng t?i Vuacay.vn

Quy ??nh v? ??i s?n ph?m r rng, nh?n ???c s? t? v?n khi mua hng t?i shop

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o (dichvuvanphongao, phuongtrunggreen, …)

Giảm giá!
2.000.000,0 1.900.000,0
Giảm giá!
790.000,0 780.000,0