H??ng d?n cch tr?ng hoa d? y?n th?o b?ng cnh chu?n nh?t 2021

D? y?n th?o khng ch? b?t m?t v?i b? ngoi c?a mnh m n cn c cng d?ng ch?a b?nh c?c k? hi?u qu?. N?u b?n b? b?nh hen suy?n th hy th? tr?ng lo?i hoa ny nh. Cch tr?ng c?ng c?c k? ??n gi?n. Cng Vua Cy theo di bi vi?t H??ng d?n cch tr?ng hoa d? y?n th?o b?ng cnh chu?n nh?t 2021 ?? tm hi?u ngay nh.

Hoa d? y?n th?o l hoa g?

Yn th?o hoa, hoa d? y?n th?o, hoa d y?n th?o.Mu s?c?a d?ng g?m tr?ng, h?ng, ?? Cy d? yn th?o l lo?i cy thn th?o thu?c h? C, ???ng knh hoa d? y?n th?o: 5 cm, chi?u cao thn: 30 50 cm. Th?i k? n? hoa d? yn th?o t? thng 5 10. Dng hoaphong ph, ?a d?ng. Cy hoa d? yn th?o l lo?i cy ch?u nhi?t, l?nh,r?td? s?ng,n?uch?m sc??y ??cyc kh? n?ngra hoa quanh n?m, h?t ??t ny ??n ??t khc.

Cch tr?ng hoa d? y?n th?o b?ng cnh
Hoa d? y?n th?o l hoa g?

D Yn Th?ol cy thn c?,hay ???ctr?ng trong ch?u ?? trang tr cho cc khu v??n v l cy hng n?m. D Yn Th?o l cy ?a sng. T??i n??c??u ??nv v?a ph?i,khng nhi?uqunh?ngc?ng khng ?? ??t kh qu. D Yn Th?o c hoa lin t?c, h?t ??t ny ??n ??t khc, d? tmcc lo?igi?ng, d? tr?ng v d?ch?m sc.

Hoa d? y?n th?o c 2 lo?i:

D? Y?n Th?o ???c chia thnh 2 ki?u cy
  • D Yn Th?o kp: cy thn leo, hoa l?n v?i nhi?u cnh (grandiflora), ???ng knh c?a hoac th?ln t?i 13 cm.
  • D Yn Th?o ??n: cy b?i,c khng h? thoanh?nghoa ch? c m?t l?p cnh (mulitflora), ???ng knh c?a hoa kho?ng 5 7.5 cm, d? tr?ng v t b?tc ??ngb?i su b?.

ngh?a phong th?y hoa d? y?n th?o

D? y?n th?o???c dnglm qu t?ngkhng nh?ngb?i v? ??p; m cn b?i ngh?acy hoa c?nhnymang l?i. M?t ch?u hoa d? yn th?o c ngh?a thay cho l?i nh?n nh? r?ng b?n lun ? trong tri tim ti v ti s? lun ??ng hnh bn b?n. Hoa cnth? hi?ncho tnh yu m?m m?ituy nhinl?i c s?c s?ngm?nh m?lun v??n ln pha tr??c.

Cng d?ngc?a d? y?n th?o

Khng nh?ngdng?? trang tr hay t?ng qu m cy d? th?o cnc nh?ngtc d?ngb?t ng? khc. M?tcng d?ngc?a d? th?on?i ti?ng?chnhl ?u?i mu?i. H??ng th?mtho?i mituy nhinl?i l kh?c tinh c?a loi mu?ic th?con ng??ic th?tr?ng by trong gc nh, phng h?c, bn ?n, b? c?a s?,… M khng c?ns? d?ngcc lo?ithu?c di?t mu?i c mikh ch?utrn th? tr??ng.

Cch tr?ng hoa d? y?n th?o b?ng cnh
Ban cng tr?ng cy d? th?o

Mi h??ng th?m ngt cnc tc d?ngb? chcho ng??i lm cngv?n phng v?itc d?nggi?i t?a c?ng th?ngm?t cch nhanh chng, ch?ng bu?n ng?, gip tinh th?nd? ch?u, t?o h?ng ph?n khith?c hi?n cng vi?c.

Gi t?ng s?c kh?e tinh th?n

Cc nghin c?u?ch? ra r?ng, vi?c trang tr cy c?nh??c bi?t ld? y?n th?o trong phng b?nh lmt?ng t?c ??h?i ph?c c?a b?nh nhn sau ph?u thu?t,cy c?nh n?i th?t?nh h??ngr?tl?n t?i tinh th?n b?nh nhn. B?nh nhn trong phngc nh?ngcy c?nh c?n thu?c gi?m ?au t h?n, c nh?p tim v huy?t p th?p h?n, v ph?i ??i m?t v?i t c?ng th?ng vlo l?ng.

Gi?m d? ?ng v hen suy?n

H?n ch?b?t cc tri?u ch?ng d? ?ng v hen suy?n, m?tnghin c?u???c ti?n hnh b?i ?H Nng nghi?p t?i Na Uypht hi?n th?yr?ng cy tr?ng trong nhc kh? n?nggiptrnhb?t cc tri?u ch?ng d? ?ng. Cy tr?nglm t?ng?? ?m v gi?m b?i trong nh c?a b?n.Nghin c?uny ? ch?ng minhcchth?c cy c?nh trong nhtrnht?i h?n 30ph?n tr?mcc tri?u ch?ng ho, ?au h?ng, hen suy?n, v c?m l?nh khc.

Xem thmCc cch ch?m sc cy b?ch m hong t? chu?n nh?t hi?n nay

Cc b??ctr?ng hoa d? y?n th?o t?i nh

B??c 1: Ti?n hnh c?t cnh

C?t m?t ng?n d? y?n th?o. L?u c?t d??i ??t l vcam k?tph?i cn l?it?i thi?u3 ??t l trn ng?n.

Cch tr?ng hoa d? y?n th?o b?ng cnh
Ti?n hnh c?t cnh

B??c 2: C?m vo n??c

Gi? cho cc ng?n v?a c?t lun t??ib?ng vi?cc?m chng ngay vo ca n??ctrong th?i gianlmth?c hnh cc b??ckhc.

B??c 3: T?a l

T?a b? cc l g?n v?t c?t. Ng?t b? h?t hoan?umu?ncc ng?n ny t?p trung n?ng l??ng ??pht tri?nr? tr??c.

B??c 4: X? l??t tr?ng

?? ??y ??t vo ch?u, sau??y?n nh? ??t xu?ng, ?? ??t l?p ??u. S? d?ngd?ng c? tra h?t t?om?t s?l? trn ??t trong ch?u.

Cch tr?ng hoa d? y?n th?o b?ng cnh
X? l??t tr?ng

B??c 5: Tr?ng ng?n d? y?n th?o vo ch?u

Cho t?ng ng?n D? y?n th?o vo t?ng l?.

L?yd?ng c? tra h?t g?t ??t vo pha ng?n hoa sao cho cc l? ???c l?p kn

T??i n??c th?t ??m ??t v ng?n hoa. ?i?u nygip ??t nn ??u quanh ng?n hoa.

Sau m?t th?i gian chng s? m?c r? v b?t ?ut?ng tr??ngnh? cy D? y?n th?othng th??ng.

Xem thmCch ch?m sc cy nguy?t qu? chu?n nh?t 2021

Cch ch?msccy D? y?n th?o

Bn phn vi sinh ??nh k? 2 tu?n m?t l?n

T??i n??c gi? ?m vo bu?i sng cho t?i chi?u su?t th?i k? t? h?t hoa cho t?i ra hoa

Th??ng ng?t ng?n khi cy cn nh? v ?? cygia t?ngs? l??ng m?m.

Khng tr?ng trong ch?u qu nh?, ??t th?t, ??t m?n(Cy s? khng kh?e,khng b?n).

D? Y?n Th?o l cy ?a sng. T??i n??cth??ng xuynv v?a ph?i,r?t tqunh?ngc?ng khng ?? ??t kh qu. D Yn Th?o c hoa lin t?c, h?t ??t ny ??n ??t khc, d? tmcc lo?igi?ng, d? tr?ng v d?ch?msc. Loi hoa ny c?c k? d? tr?ngtuy nhinn?u nh?ch?nh m?ngkhngch?mscc?ngc?c kd? l?i tn

Ch :Bu?i sng t??i hoa v v? sinh cho cy v nh?ng l kh hoc?c kd? cho cy nhi?m su b?nh. Khng ???c?? hoa t?i th?i ti?t qu n?ng ho?c m?a to. Ngoi ra, d? y?n th?o nh?y c?m v?i nhi?t ??, cy d? b? n?u b? r? khi nhi?t ?? ln 35 ??. Cy s? b? ch?t ngay dothi?u n??c, khi t??ithi?u n??ccy??i di?nho r?,cung c?pn??c l?i c?ng s?r?tkhph?c h?i do l m?ng, hoa nhi?u, thn r?ng.

Trn ?y l cch tr?ng hoa d? y?n th?o b?ng cnh c?c ??n gi?n, hy cng th? ngay nh. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( caycanhquanguyen.com, tronghoa.vn,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *