Cch tr?ng cy s? nh? th? no l ?ng cch?

Ch?c h?n trong chng ta khng ai l khng bi?t ??n hoa s? ?ng khng no? Hoa s? tuy kh d? tr?ng nh?ng ?? t?o hnh m?t cy hoa s? ??p th ng??i ch?m sc c?n t?n kh nhi?u tm t? v cng s?c. Cng Vua Cy theo di bi vi?t Cch tr?ng cy s? nh? th? no l ?ng cch? ?? cng tm hi?u ngay nh.

??c ?i?mhoa s?

C l? b?n ch?a bi?t, hoa s? (tn n??c ngoi l Adenium, ???c m?nh danh v?i ci tnHoa h?ng sa m?c. Gi?ng cy ny ???c nh?p t? Thi Lanc th?n cn ???ckhng t ng??ig?i v?i ci tn thn m?t l S? Thi, S? sa m?c.

Cch tr?ng cy s?
Cy hoa s?

D l loi cy ???c tr?ngph? bi?nnh?ngt?t c? thng tincy hoa s? l?i khng???c nh?c t?inhi?u. V?y cy hoa s? c??c ?i?mnh? th? no?

Cy ny c hnh dng m?p m?p, cy m?ng n??c l?i c b? r? phnh, to, g?c cy l?n. L c?a cy hoa s? thun, di, c mu xanh bng hay mu xanh xm, th??ng m?c t?p trung pha ??u cnh.

Khi th?i ti?ttr? thnhl?nh, cy hoa S? Thi s? b? r?ng l. Ma xun cho t?i ma h th cy s? ra hoa n? r? khi l ? r?ng h?t.

Cc bng hoa s? c n?m cnh, m?ng, hnh d?ng ph?u,s?c muc?a hoa tr?ng, h?ng, ??. Hoa s? khi ???c lai nhi?u cnh kp thmu s?cs?tr? nns?c s?, r?c r? h?n.

?i?u ki?n kh h?u, th?i ti?tph h?pv?i cy hoa s???yl khi tr?i c n?ng,hanh kh.

Xem thmH??ng d?n cch tr?ng hoa th?ch th?o n? nhi?u bng nh?t

Cchtr?ng cy Hoa s? ra hoa ??p

C 2cchtr?ng s? l gieo h?t v gim cnh,trong s? ?ph? bi?nnh?t lgi?i phpgim cnh, tr?ng trong ch?uph? bi?nh?nso v?itr?ng sn v??n v v?a ??p v?a d?ch?m sc.

+ Ch?u tr?ng s? c?n ??c l? ? ?y ?? thot n??c,c th???n m?t t ?, g?ch nh? d??i ?y ch?u,lm gi?mlm ??t tr?ng b?t kn l?, ho?c r? s? cha ra ngoi l? thot n??c,lu ngyl?n ln lm bt h?t l? thot n??c.

+ Dng??t tr?ng ?? kho?ng 2/3 ch?u sau???t cy s? vo, s?a ? gi?a ch?u, b? r? xo ra cn ??i. Ti?p t?cthm ??t sao cho ??t ch? ng?p m?t ph?n r? v g?n ngang b?ng mi?ng ch?u. B? c? r? ton?u nh? cph?i n?mln trnmi?ng ch?u, ??t tr?ng ph?i th?p h?n mi?ng ch?u, ?? khi t??i n??c khng trn ra ngoi.

+ Cy s? tr?ngm?t th?i gian lu, b? r? phnh to, ph?i chuy?n sang ch?u m?i to h?n,cng lc ?nng b? r? cho cao ln kh?i mi?ng ch?u, dng cy m?i ??p.

+ Sang ch?u m?i ph?i ??t cy cho ngay ng?n, nng b? r? ln,cng lc ?u?n s?a cy theo ng??i ch?i, b? ??t vo kho?ng ngang b?ng mi?ng ch?u v t??i ?? ?m.

M?och?msc cy hoa S? cho ra hoa ??p, hoa sai

Mu?ncy hoa S? ra nhi?u hoa, hoa n? ??p thkhng nn?? cnh qu di. Ph?i??u ??nc?t t?a nh?ng cnh hoa S? di v ? tn, nh? v?y m?ithc ??ycy hoa s? ?m ch?i m?i v cho nhi?u hoa h?n. ?? hoa S? n? ?ng d?p t?t c?ng d?,ph? thu?c voth?i ti?t,n?ul??ng m?ac?a n?mnhi?u th c?t cnh vo thng 7 m l?ch cnn?uh?nko dith ?? di cnh qua thng 8 m l?ch m?i c?t.

Bn phn cho hoa s?

Cy d??i 6 thng tu?i: L giai ?o?n c?nkch thchcy hoa S? ra r?, ch?i, l Pha long 10-15gr NPK 20-20-15 + TE ho?c NPK 16-12-8 + TE t??i phun s??ng b? m?t ??t, m?i l?nt??icchnhau 15-20 ngy,cng v?ibn phn ??u tru theo ??nh k? 10 ngy m?t l?n.

Cy t? 6 thn ??n 1 n?m: Giai ?o?n ny l giai ?o?n bn thc b?ng phn 20-20-15 + TE ho?c NPK 16-12-8 + TE theo ??nh l??ng 20-30gr, c?cch20-30 ngy phun m?t l?n, phunbnh th??ngvcung c?pthm phn ??u tru 007.

Cy hoa s? trn 1 n?m tu?i:?y lgiai ?o?n cy ? ra hoa,nnc?n bn thc ??nh k? nh? gai ?o?n 2 c?a S?,cung c?pthm phn ??u tru 005 v ??u tru 009 ??thc ??y?m ch?i ra nhi?u hoa h?n.

Di?t tr? su h?i trn cy s?

Cy hoa S? ra ch?i non v l nonc?c knhi?uc th?c?ng th??ng b? su t?n cng,tr?ng ?i?ml loi su xanh, d? th?y d? b?t. B?nch? c?n??u ??nki?m duy?tcy hoa S?, b?t su b?ng tay vb? ?itr?ng su l ???c. Trnhdngthu?c tr? su vc th?gip chol non b? chy.

Cch tr?ng cy s?
B?t su di?t tr?ng trn cy S?

Xem thmB?t m cc cch ch?m sc cy trc Ph?t b hi?u qu? nh?t

Cch s?a b? r? v t?o hnh

Cy tr?ng ???c 1 – 2 n?m th c b? r? kh to, ng??i tr?ng ph?i u?n s?a cho ??p. B? r? cy s? r?td? s?a,nh?t lcy s? tr?ng t? h?t l?i cng ??p v gi?a thn v b? r?khng ceo nh? s? gim cnh ho?c chi?t cnh. Cy s? tr?ng b?ng h?t c thn v c? dnh li?n v?i nhau nh? thn ng??i ??ng, ng??i n?m, ng??i qu? g?i. Hng n?m vo ma n?ng, t m?ac th?nngton b?b? r? ln kh?i mi?ng ch?u ?? t?a cho th? cy ??p h?n. S?p ??tb? r? ?? xo rathch h?p, t?a b? b?t cc r? con khngc?n thi?t, m?i v?t c?t ??u ph?i ???c bi vi.

Tu? theo dng b? r?c th?s?a theo mu?nc?a ng??i ch?i s?. Khi u?n s?a b? r? thkhng nnt??i n??c, khi v?t c?tt?o ram s?o m?i ???c t??i n??c. C?ngc kh? n?ngnh? h?t cy s? ln, r? s?ch ??t, ?? n?i rm mt cho m?m b? r?, r?i m?i u?n s?a v c?t t?a theo hnh cc con th, hnh ng??i… ?? cho s? lnh s?o m?i tr?ngtr? l?i,ch?mscn?i rm mt ??n khi cy ra r? ?m ch?i nhnh m?i ?em ra n?ng v t??i n??cbnh th??ngtr? l?i.

B?n mu?n tr?ng hoa s? ??p, theo di ngay cch tr?ng cy s? bn trn nh. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( loiloidan.vn, hoala.vn,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *