Cch tr?ng cy ng? gia b v cch ch?m sc hi?u qu?

B?n mu?n c?i thi?n ??i s?ng th c th? ch?n tr?ng cy ng? gia b. Tuy ?y l m?t lo?i cy dng ?? nm n?m ?? ?n nh?ng n?u n l m?t cy c?nh th n c th? gip lm s?ch khng kh. Tr?ng cy ng? gia b c ??n gi?n hay khng? Cng Vua Cy theo di bi vi?t Cch tr?ng cy ng? gia b v cch ch?m sc hi?u qu? ngay nh.

??c ?i?mcy ng? gia b

Tn khoa h?c cy ng? gia b l Schefflera heptaphylla, ?Vi?t Namcy ng? gia b cn ???c g?i b?ng nhi?u tn nh?ng? gia b chn chim,chn chim b?y l,chn chim hoa tr?ng,?ng,l?ng,sm nam,chn v?t,thchgia b,xuyn gia b.

Cy ng? gia b th??ng???c nh?c t?inh? m?t lo?i x? h??ng, c mi g?ngi?ng nh?cy b?c h. Loi ny phn b?ph? bi?n?Vi?t Nam, vngkh h?u nng?m,v l? ?b?nc kh? n?ngtr?ng vch?msccy ng? gia b trong ch?u t?i nh.

Cy ng? gia b l cy thn g?, c kch th??c nh? ??n trung bnh,ty thu?c theov? tr tr?ng v b quy?t ch?mscm cyc th?cao t? 30cm – 2m.L ng? gia b d?ng l kp chn v?t, m?c so le, g?m 6 – 8 l cht.

Cch tr?ng cy ng? gia b
??c ?i?mcy ng? gia b

Hoa cy ng? gia b k?t thnh t?ng chm, m?c ? k? l hay ??u cnh,hoa nh?, mu tr?ng, n? t? ma thu ??n ??u ?ng, sau??yk?t qu?. Qu? m?ng, hnh c?u, bn trong c t? 6 – 8 h?t.

Cy ng? gia b c m?y lo?i

Ngy naycy ng? gia b c 3 lo?ichnhl cy ng? gia b c?m th?ch, cy ng? gia b h??ng v cy ng? gia b gai.

Ng? gia b gai ? ph?n mp l cxu?t hi?nr?tnhi?u gai. Ng? gia b h??ng hay cn c tn g?i khc l t? tr? gia b, ???c x?p vo danh sch d??c li?u qu c?n ???c b?o t?n.

Cch tr?ng cy ng? gia b
Cy ng? gia b c m?y lo?i

C l? ng? gia b c?m th?ch lph? bi?nnh?t, v?i ph?n l cmu s?c??p, trn cng 1 cu?ng lc th?xen l?n l mu xanh v mu vng,c?c k???c?a chu?ng??t trong nh, phng khch, bn lm vi?c

Xem thmMua ??t tr?ng cy ? TPHCM uy tn nh?t

Cchtr?ng cy ng? gia b v?i ??t

Chu?n b? v?t d?ngthi?t y?u

?? tr?ng ???c cy m?tcchhon ch?nh, b??c chu?n b? v?t d?ng lkhng th? lm ng?, ? khu nyb?n c?nchu?n b? 2 th?chnh??yl chu?n b? ??t v ch?u ?? tr?ng cy.

??t:N?u nh?khng h? c??t t? nhin b?nc kh? n?ngmua lo?i ??t bn s?n nh? ??t Battri. ??m b?o??t t?i x?p b?nc th?tr?n thm tr?u ho?c mn c?a.
Ch?u cy:Ty s?yu thchv v? tr ??t ?? ch?n lo?i ch?u/ bnhph h?p. C th?dngch?u nh?a, ch?u s? ho?c bnh to ?? tr?ng cy.

Cc b??cti?n hnh tr?ng cy

C?t cnh t? cy m?: B?ndngko c?t nh? nhng cnh Ng? gia b t? cy m?. Ch?n cnhkh?e kho?n, thn mu nu h?i s?mso v?icc cnh khc. T??c b? h?t l, ch? ?? cnh. Ngm ph?n cu?ng cnh vo n??ckch thchm?c r? ?? 30 pht.

Tr?ng cy: Mang cnh ? ngm ?? th?i gian, gim cnh vo ch?u ??t ? chu?n b? s?n. ?? ch?u trong bng rm t??i n??c ?? ?m. Kho?ng 20 ngy, cy s? ra r?.

Cchch?msccy Ng? Gia B tr?ng trong nh lun t??i t?t

nh sng

L??c tr?ngc?a loi cy ?a sngtuy nhinl?i ch?u bng. V th?, ch?thch h?p??t cy d??i nh sng y?u, khng qu gay g?t. Nh? nh n?ng vo bu?i sng v chi?u. Nnlm gi?mhon ton nh n?ng gay g?t c?a bu?i tr?a. Do ?,c th?Ng? Gia Bh?p ltr?ng trong nh h?n ngoi tr?i.Tuy v?y, c?nl?u ?? cy ???cb? sung?? l??ng nh sngthi?t y?u. Trong khng gian kn nh? trong nh, v?n phng,Thc th?th?nh tho?ngmang cy ra ph?i n?ng v?it?n su?t1 -2 l?n/ tu?n. Gip cypht tri?nt?t nh?t nh?t.

Nhi?t ??

Nhi?t ??ph h?pnh?t cho s?pht tri?nc?a cydao ??ngt? 20 -30oC. N?u nh?nhi?t ?? qu th?p d??i 10oC, cy s? b? r?ng l. V d??i 5oC cyc th?ch?t v nhi?t ?? qu th?p.

Cch tr?ng cy ng? gia b
Nhi?t ??

Xem thmH??ng d?n cch tr?ng cy trong n??c chu?n nh?t 2021

N??c

L loi cy ?a n??c. N?utr?ng? ngoitr?ic th?t??i v?i li?u l??ngh?p l1 ngy/ l?n. Vch? c?nt??i 2 l?n/ tu?n ??i v?i cy ???c ??t trong nh. ??b? sung?? ?? ?m gip cyt?ng tr??ngt?t. ??ng nnt??iqu nhi?u, ho?c qu t s?d?n ??ncc b?nh v? l.

Phng tr? su b?nh

Trong lctr?ng vch?mscCy Ng? Gia B tr?ng trong nh. C?ng g?p su b?nh nh? r?y ho?c n?m. V th?th?i ?i?m su b?nht?ng tr??ngnh?t?l khi cy ra l non. Do ?b?n c?n ph?ich trong th?i gianny ??s? d?ngthu?c tr? r?y nu cho?ng h??ng d?n. Trnh?? b?nh ly lan ton cy.

Cy Ng? gia bc cng d?ngg?

M?c ?ch??u tinc?a cy Ng? gia b khi ???c tr?ng lm c?nh l?em t?ikhng gianthong ?ng,cho c?m gict??i m?i trong nh hay v?n phngth?c hi?n cng vi?c.

Khng ch?v?y, Ng? gia b cn ???ccng nh?nlc th?thanh l?c khng kh v kh? mir?t tch c?c. T? lu, cy ny cn ???cm?i ng??itr?ng quanh nh v?im?c tiu?u?i mu?i.

Ng? gia b cnc kh? n?nggip ??h? tiu har?t t?t,c th?hay ???cng??i dn nhi?u vngdnglmth?c ?n, th??ng l trong cc mn g?i hay n?u canh.

?y cn l m?t d??c li?ur?t kh? quancho s?c kh?e. Theo nh?ngghi nh?n?ng y, ng? gia b c tnh mt, th??ngs? d?ng?? lm m?nh gn c?t, ch?ng suy nh??c, gi?m ?au nh?c x??ng kh?p

???ng nhin, v?i nh?ngcng d?nglm?? ?nhay d??c li?u th c?ndngcy tr?ng ngoi t? nhin ch? khng ph?i cy c?nh.

Cch tr?ng cy ng? gia b
Cy ng? gia bc?i thi?nkhng gian s?ng

Cy ng? gia b c?c ??n gi?n m r?t d? ch?m sc, cng tham kh?o cch tr?ng cy ng? gia b bn trn nh. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( lamvuon.net, cayxinh.vn,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *