H??ng d?n cch ch?m sc mai m?i b?ng ?ng cch

Mai l ??c tr?ng c?a ngy T?t v c?ng l loi hoa ???c yu thch nh?t. ?? tr?ng ???c m?t cy mai ??p khng ch? t?n ti?n m cn t?n nhi?u tm s?, cng s?c. Hm nay, Vua Cy s? h??ng d?n b?n cch b?ng mai chu?n nh?t qua bi vi?t H??ng d?n cch ch?m sc mai m?i b?ng ?ng cch, cng tm hi?u ngay nh.

Th?i ?i?m b?ng mai vngt?t nh?t

Cch ch?m sc mai m?i b?ng
Th?i ?i?m b?ng mai vngt?t nh?t

Vo kho?ng thng 10 m l?ch hng n?m???c xem lth?i giant?t nh?t?? b?ng mai vng, v?y lma cy ng?ng sinh tr??ng. Lc ny b? l ? gi, cykhng ?? l?ira t??c non, c?ng khng pht sinh thm r? cm,t?t c?dinh d??ng c?a cy ??u ???c rt v? d? tr? trong thn.

Th? 2, v cy mai vngt?ng tr??ngt?t nh?ttrong ?i?u ki?nkh h?u nng?m, vo th?i ?i?m ny c?ng ? h?t m?ac th?r?th?p l?? b?ng mai vng.

Th?i gian sau t?t,?a s?cy mai vng ??u mang b? l non,c th?ph?i ch? lc b? l chuy?n sang mu xanh ??m h?n v dy h?n th m?i b?ng cy ???c.

Vo cc thng cn l?ic?a n?mv?n c th?b?ng mai vng ???ctuy nhinch? ??ch?mscph?i??c bi?t h?n, chu ?o h?n v t? l?nguy c?c?ng cao h?n. Vv?y mth?i ?i?m b?ng mai vngt?t nh?tl vo kho?ng thng 10 m l?ch.

K? thu?t b?ng mai

D?ng c?n chu?n b?: c?a l li?u nh? v s?t (ho?c dao hay km c?t cy c?nh), cu?c, x?ng, bay th? h?, x beng b?n l?n, bao t?i cng nghi?p, dy cao su.

B??c 1: Dngkm ho?c c?a c?tton b?cc nhnh, cc cnh v??n khngc?n thi?tch? ?? ph?n m b?nmu?ngi? dng cho cy. C?t l, ch? ?? l?i 1/10 c?a l ho?c ch? ?? cu?ng l.Vi?c nys?trnhs? thot h?i n??c cho cy.

B??c 2: Dngx?ng ?o ??t ln ?? b?ng mai. Khi ?oc th?gi? l?i b?u ??t nhi?unh?ng??ng nnqu l?n v s? d? b? b? (n?u cy l?n b?n gi? b?u ??t xung quanh r? v?i bn knht nh?tl 40 50cm). C?n ch c?t b?u ??t cho th?t g?n v ng?t, c?t cc r? d? th?a ra kh?i b?u ??t.

L?u :
B?n ph?i c?nh?t s?c c?n th?n tuy?t ??i khng lm v? b?u ??t. C?t r? b?ng c?a ho?c ko th?t bn.
B?nc th?bi thm keodnh ringgip li?n s?o da cy vo r? cy. Tuy v?y,ch ch? bi vo ph?n g?, ch?a l?i ph?n da cy.

B??c 3: S? d?ngbao t?i cng nghi?p v dy cao su b b?u ??t l?i. Khi bc?n ch th?c hnh cc b??cph?i kho lo ?? khng lm x d?ch cy v?nh h??ng??n b? r?. Cu?i cng b?n ??a cy mai ln.

Xem thmCc cch ch?m sc cy b?ch m hong t? chu?n nh?t hi?n nay

Cchch?m sccy mai m?i b?ng vo ch?u ?ng chu?n

?? cy mai trong ch? rm mt, khng t??i n??c v b?u??t, ch? x?t thn cho mt cy m thi. Cy mai vng t? 1 ??n 3 ngym?t khib?ng, nh?a cy tu?t xu?ng, ngy 4, 5 nh?a bnh qun, t? ngy th? 6 tr? ?i nh?a l?u d?n tr? ln, trung bnh cy mai c ???ng knh g?c 20 phn thhng ngynh?a d?n ln ???c 10 phn chi?u cao (cy cng l?n, nh?a d?n ln cng ch?m)nnb?n c? g?ng x? l trong vng 3 ngym?t khib?ngcn v? vi?ctr?ng thkhng ???ctr?ng s?m qu v c?n ?ngd?ngnh?ng k? thu?tch?m scmai vng m?i b?ng ?ng chu?n d??i ?y:

V? sinh thn cy

??u tinb?ndng1 mi?ng m? cao su ??y knh b?u ??t l?i khng cho v n??c,dngbnh x?t, x?tn??c s?ch??t ??u thn cyl?ybn ch?i nylon ch r?a s?ch s? thn cy, v?agip chocy s?ch ??p, v?alo?i b?cc n?m b?nh, v?athc ??ynh?ng m?t ng? trn cy nhi?u n?m b? ru che l?p,?? c?i?u ki?n quang h?p v?i nh sng ??t?ng tr??ngthnh ch?i.

Cch ch?m sc mai m?i b?ng
V? sinh thn cy

V? sinh thn cy v?alm chocy s?ch ??p, v?ab? ?icc n?m b?nh, v?akch thchnh?ng m?t ng? trn cy nhi?u n?m b? ru che l?p

V? sinh r? cy v v?t c?t

Ch r?a trn cy xong, b?n m? t?m cao su ra ??x? lb? r?. H? th?p l?p ??t cho t?i n?a r?, ph?n trn l?ng l? trn m?t ??t, n?a ph?n r? cn l?i n?m trong ??t, ch? ? 1/3 chi?u dy c?a r? t? trong thn ra, 2/3 cn l?i ph?i ???c n?m hon ton d??i ??t,x? lcc r? d??ng, r? nh? ch?ng cho.

Xong b?n x?t n??c cho ??t ??u r?is? d?ngbn ch?y ?nh r?ng ch r?a ph?n l?ng c?a r?, r?a r? xong c?ng l lc trn thn cy v?a ro n??c. Dng??c bn ? st trng ??c s?a l?i v?t c?t cho ??p, t? nhin. Sau?dngthu?ckch thchthay m?it? bo da v ch?t ch?ng th?m bi ln m?t c?t, r?idnggi?y b?c dn kn l?i ?? v?a che mt v?a ch?ng th?m n??c v?a gip m?t c?t mau l?i da.

Cch ch?m sc mai m?i b?ng
V? sinh r? cy v v?t c?t

Tr?ng mai

Cch ch?m sc mai m?i b?ng
Tr?ng mai

B?n m? dy v bao b b?u ra r?is? d?ng??c ??c g?n l?i v?t c?t n?i ??u r? ?? gip r?d? dngra r? cm. Sau??y, b?n ?? nguyn cy trong vng 5 – 10 ti?ng v khng bi b?t c? lo?i thu?c g ?? cho r? th?t kh. R?il?ym?n d?a v ph? kn cy.

Trong giai ?o?n ny, b?nkhng nnt??iqu nhi?un??c m ch? x?t m?t l??ng?? ?ngln cy ?? gi? ?? ?m cho cy. B?t ??u?? cy trong bng rm v quan st cy, sau kho?ng 15 – 20 ngy cypht tri?nbnh th??ngth b?n ? b?ng cy thnh cng.

Xem thmNh?ng kinh nghi?m tr?ng cy hng ro ??p nh?t hi?n nay

V? tr ??t cy

Cch ch?m sc mai m?i b?ng
V? tr ??t cy mai

Maim?t khib?ngc th???t trong khu v?c rm mt. B?nkhng nnv?i t??i n??c cho cy m ch?c th?x?t n??c qua ph?n thn v l ?? cy gi?m nhi?t ??.

??i v?i nh?ng cy l?nth nn?? nguyn b?u ??tt nh?tvi thng r?i m?i x? vo ch?u vx? lngay b?ng thu?cthc ??yra r?. Cn v?i nh?ng cy nh? h?nch? c?n?? b?u ??t ? n?i thong mt kh ro, gi? ?? ?? ?m cho b?u,trnhn?ng m?a v khng t??i ??m n??c.

Trn ?y l cc cch ch?m sc mai m?i b?ng c?c k? c?n thi?t m ai c?ng nn bi?t. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( nongnghieppho.vn, lala.com.vn,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *