Cch ch?m sc cy nguy?t qu? chu?n nh?t 2021

Cy nguy?t qu? mang ngh?a tr? t ma, mang nhi?u ti l?c vo nh nn ???c r?t nhi?u gia ?nh Vi?t Nam yu thch. Khng ch? v? ngh?a m v? ??p c?a n c?ng lm chng ta xao xuy?n. Ch?m sc cy nguy?t qu? nh? th? no l ?ng cch? Cng Vua Cy theo di bi vi?t Cch ch?m sc cy nguy?t qu? chu?n nh?t 2021ngay nh.

Phn bi?t Nguy?t Qu?i v Nguy?t Qu? Hy L?p

Nguy?t Qu?i

Cch ch?m sc cy nguy?t qu?
Nguy?t Qu?i Orange Jasmine th??ng???c bi?t ??nd??i tn Nguy?t Qu? t?iVi?t Nam.
 • Tn khc: Nguy?t Qu?t ho?c C?u L H??ng.
 • Tn khoa h?c: Murraya paniculata thu?c chi Murraya, h? Cam (Rutacaea).
 • Tn ti?ng Anh: Orange Jasmine.
 • Ngu?n g?c: t? cc n??c chu .
 • ??c ?i?m:Nguy?t Qu?i l th?c v?t c hoa tr?ng h?i vng, mi th?m, hoa m?c t? chy nh? ? nhch l hay ??u cnh, n? quanh n?m.Qu? hnh b?u d?c c xanh c ??m nh? khi cn non, chuy?n ??n t? cam sang ?? khi chn. Thn g? th?ng nh?, cao t? 2-8m, dng ??p, c thn nh?n. L ko lng chim l?, m?ccch.

Nguy?t qu? Hy L?p

Cch ch?m sc cy nguy?t qu?
Nguy?t qu? th?c th? Nguy?t qu? La M tn ti?ng anh l Bay Leaf, c l to, dy c?ng h?n v hoa nh? mu vng.
 • Tn khoa h?c: Laurus nobilis thu?c h? Lauraceae.
 • Tn ti?ng Anh: Bay Leaf
 • Ngu?n g?c: t?i khu v?c ven ?ia Trung H?i.
 • ??c ?i?m: Cy thn g? ho?c cy b?i l?n, cao t? 10-18m, l th??ng xanh v c mi th?m. L Nguy?t Qu? c kha r?ng c?a, thun di 6-12cm v r?ng t? 2-4 cm. Hoa Nguy?t Qu? l hoa ??n tnh, hoa ??c v hoa ci m?c trn cc cykhng gi?ng nhau. Hoa mu vng l?c ho?c vng nh?t, ???ng knh 1cm v m?c thnh c?p c?nh k? l. Qu? nguy?t qu? c mu ?en, di 1cm v c 1 h?t.

Xem thmB?t m cc cch ch?m sc cy trc Ph?t b hi?u qu? nh?t

Cch ch?m sc cy nguy?t qu?

Nhi?t ??:cyc kh? n?ngs?ng vpht tri?n? 13C-39C,thch h?pnh?t t? 23 C -29C, ng?ng sinh tr??ng d??i 13C v ch?t -5C.

nh sng:cy khngyu thchnh sng tr?c ti?p v c??ng ?? nh sngthch h?pvo bu?i sng v bu?i chi?u t?i, nh sng nh? vo ban ngy.

?? ?m: cy c?n ?? ?m cao.

??t ?ai :??t th?t ho?c ??t th?t pha, thng thong, thot n??c t?t, mu m?, ?? pH t? 5-7 lph h?p

Bn phn:??nh k? 1-2 thng/l?n, l??ng bn cho m?i cy/??tty theocy l?n nh? nh? sau:
T? 5-10 gam NPK 20-20-15
Bn phn Dinamix, kho?ng 15-20 gam
Phun phn bn l:ty vot?ng th?i k? c?a cy m phun thu?cph h?p.

Sang ch?u v thay ??t

N?u nh?tr?ng cy trong ch?u th c? 3-4 thng thay ??t m?t l?nb?ng vi?cb? b?t 1/4-1/3 ??t c? trong ch?u thay b?ng h?n h?p ??t s?ch.

C th?sang ch?u vo ma xun hay tr??c ma m?a khi cyb?t ??u?m ch?i, n?y l?c v?l th?i ti?t mt m?.

Dngdao x?n t? t? ph?n ??t st thnh ch?u cho ??n khi b?u ??t v thnh ch?u ???c tch ra haytr??c ?m?t bu?i ta t??i n??c cho ??t th?t nho, nh? v?ych? c?nnghing ch?u ll?ycy ra ???c.

Ti?n hnh c?t b? r? l?n v r? con ? qu gi v ch? ch?a l?i nh?ng r? non. C th?s? d?nglo?i k?m bn ?? h?t b?t r?, v?t c?t c?n cho ng?t,khng nngi?p nt. B? r?m?t khigi?i quy?txong ph?i ???c g?n gng.

?y c?ng l d?p t?t ?? ta c?t t?a nh?ng cnh, nhnh m?c khng?ng h??ng d?n, ho?c s?a ??i chng.

Thay ??t cho cy

M?t khitr?ng m?t th?i gian, ??t s? d?n m?t h?td??ng ch?t, lc ny,con ng??ihy ti?n hnh thay ??t ho?c chuy?n ch?u cho cy.

Con ng??ic kh? n?ngnh?n bi?t??t ? h?td??ng ch?tthng qua b? ngoi c?a cy nguy?t qu?,??yl km s?c,ti?p t?cchuy?n vng, nhi?u r? con l?iln trnm?t ??t.

Cng vi?cnyc th?th?c hi?nvo ma xun ho?c tr??c ma m?a ?? cypht tri?nt?t h?nkhi th?i ti?t mt m?,s? d?nglo?i ??t pha th?t, thng thong v mu m?, c ?? pH = 5 – 7

Cch ?? t?odng cy nguy?t qu?

Ai c?ngmu?ncy tr?ng c?a mnh c v? ??p bn ngoi ?n t??ng v ??c ?o,nh?ngkhng ??n gi?n?? lm ?i?u??y. Ph?i tr?i quaqu trnhdi t?o dng c?t t?a th cy Nguy?t qu? m?i c v? ??p ?n t??ng ???c.

?? t?o dngm?i ng??ic?nhi?u succ k? thu?t t?o ging cho cy. Bi?t cchu?n, u?n vo th?i ?i?m cyt?ng tr??ngthng th??ngra l gi cnnh?nglc cy ?m ch?i, ra hoakhng ???ct?o dng cho cy. B?i lc nyt?t c?d??ng ch?t?? d?n vo l v hoac th?r?r?ty?un?u nh?t?o dng s?tc ??ng??n cy.

Cy Nguy?t qu? trn tr?ng ? ?u

Nguy?t qu? l cy ?a sngnh?ngkhng ??n gi?n lcy ch?u n?ng t?tc th?khi tr?ngm?i ng??ich ??n snh sng, ?? ?m:

 • nh sngthchh?p: 23 -29 ?? C: V?ynnc kh? n?ngtr?ng ? sn v??n, tr?ng ch?u? trong nh, tr?ng ? tr??c snnh?ng??ng nntr?ng ? b?n cng hay cc khng gian qu kn.
 • N?u nh? b?ntr?ng ? n?i t nh sng th bu?i sngc th?mang cy ra ph?i n?ng.

Phng tr? su b?nh

Su v? ba (Phyllocnistis citrella Stainton)

Su ??c d??i l?p bi?u bl thnh nh?ng ???ng ngo?n ngoo. S? ph h?i c?a sugip chol co dm, qu?n queo,trnhquang h?p. Ngoi ra, cc v?t th??ng do sunntrn l v ch?i ?i?u ki?n cho b?nh lotpht tri?n.
Cch th?c lmphng tr?:ch?m sccho cy sinh tr??ng t?t, thc cho cc ??t ra l?c t?p trung, chngthnh th?cc th?h?n ch????c ph h?i c?a su.
S? d?ngcc lo?i thu?c n?i h?p nh? Cymbush 8cc/bnh 8 lt n??c, Bi 58 n?ng ?? 0,1 %, Lannate 20g/bnh 8 lt n??c.

R?y m?m (Toxoptera sp)

Th??ng chch ht nh?a ? ??u ng?n lm ch?i v l non khngt?ng tr??ng???c, co rm l?i,cng lc ?phn c?a chng th?i rat?o ?i?u ki?n chon?m b? hng c?ng sinh vt?ng tr??ng.
Phng tr?: Phun thu?c ??nh k? cc ??t l?c c?a cy nh? Supracide 40EC (10-15 cc/bnh 8 lt), Polytrin P 440EC (8-15cc/bnh 8 lt).

Xem thmCc cch ch?m sc cy bng trang c?c ??p

R?y ch?ng cnh (Diaphorina citri Kuwayama)

Tc h?i c?a r?y ch?ng cnh: tr?c ti?p gy h?ib?ng cchchch ht trn ??t non, lm ??t non b? ch?t.
T?p qun sinh s?ng c?a r?y ch?ng cnh.
Gy h?i trn cc cy c?nh : Nguy?t qu?i, c?n th?ng, kim qut, qu?t, ph?t th?.
Nguy?t qu?i l cy ???c r?y ch?ng cnh ?athch nh?t.
Di chuy?n t? n?i n?y ??n n?i khctr?ng ?i?mnh? gi
B? h?p d?n b?i mu vng v vng nu.
Xu?t hi?nnhi?u vo lc cy ra ??t non.

Trn ?y l cch ch?m sc cy nguy?t qu? chu?n nh?t m Vua Cy ? t?ng h?p ???c. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( hakufarm.vn, phuongtrunggreen.com,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *