H??ng d?n cch ch?m sc cy hoa gi?y trong ch?u t?t nh?t 2021

Hoa gi?y l t??ng tr?ng cho s? m?ng manh nh?ng c s?c s?ng mnh li?t, khi?n nhi?u ng??i ng??ng m?. Hay d? th??ng h?n, hoa gi?y ???c g?i l m?i tnh ??u c?a ng??i con gi. ?? ch?m sc ???c m?t ch?u hoa gi?y, chng ta c?n r?t nhi?u tm t?. Cng Vua Cy theo di bi vi?t H??ng d?n cch ch?m sc cy hoa gi?y trong ch?u t?t nh?t 2021 ?? tm hi?u ngay nh.

Cch ch?m sc cy bng gi?y

– nh sng:?y lloi cy ?a sng, sinh tr??ng t??ng ??i nhanh trong mi tr??ng ?? sng.

– ??t tr?ng:cyph h?pv?i nh?ng lo?i ??t t?i x?p, thot n??c t?t.

– T??i n??c:1 – 2 l?n/tu?n,tuy v?ysau khihoa n? cy s? ra nhnh m?i kho?ng 10cm, lc nykhng ???ct??i n??c trong 4 ngy ?? cy ra ch?i hoa, sau?ng?t b? ch?i ng?n ?? cy m?c nhi?u ch?i nch.

– Phn bn:sau m?i ??t hoa, ng??i ch?m c?n bn thm phn thc vo g?c cy.

– Phng tr? su b?nh:Vi?cch?m sccy bng gi?y t?tc th?cy s? sinh tr??ng t?t, khng c?n qulo uv? su b?nh. Ng??i tr?ng ch?ph?i ch?nnh?ng cy khng su b?nh lm gi?ng v tr??c khi tr?ng ph?i v? sinh th?t s?ch ch?u lc th?yn tm.

Cn ??i v?i nh?ng cy th?i v?th nnx? lh?t gi?ng b?ng vi, thu?c di?t m?m m?ng b?nh v tr?ng su, nh? v?y hoa s?t?ng c??ng???c s?c ?? khang.

Cch ch?msccy hoa gi?y ?? ra hoa ?ng t?t

?? cy hoa gi?y ra hoa ?ng t?t,b?n ph?i c?nhnh ??ng1 s?ho?t ??ngsau:

– T??i n??ckhng qu nhi?ucho cy hoa gi?y: Hoa gi?y khng ?a nhi?u n??c. Do ?, b?n khng c?n t??iqu nhi?un??c cho n. Trung bnh, b?nch? c?nt??i n??c 1 l?n/1 ngy cho cy. Ch?n l??ng n??cv?a ??,gip chocy sinh tr??ngthng th??ng.

– Bn phn cho cy hoa gi?y. ?? cyt?ng tr??ngt?t v n? hoa ??p,b?n nnbn phnth??ng xuyncho cy. ??t tr?ng?i lcthi?uch?t dinh d??ng?? cy sinh tr??ng. B? sungthm ccch?t dinh d??ngcho cy l vi?c lmc?n thi?t.

– C?t t?a cy hoa gi?y. Hy c?t b?t nh?ng chi?c l, bng hoa b? ho (ho?c b? b?nh).n?ukhng n s? lan nhanh ra cc khm hoa khc (nh?t l khi hoa gi?y b? b?nh). N?u nh? b?nmong mu?nc th? hoa ??p nh?t, hy ch?m ch? c?t t?a v u?n n?n nh?ng ngy.

– Khima ?ng t?i,b?n c?n ph?imang hoa gi?y vo nh. Khng kh l?nhc th?lm ch?t cy hoa gi?y. Hoa gi?y trong ch?u khng ch?u ???c nhi?t ?? d??i 16 ?? C.

Cch ch?m sc cy hoa gi?y trong ch?u
Ch?m schoa gi?y trong ch?u khng c?u k?,kh kh?n

Cchcho hoa gi?y lu tn v ra hoa quanh n?m

– Vo cu?i thng gingsau khi??t hoa gi?y??u tintn,dngko c?t t?a, s?a l?i cnh nhnh, r?i ?nh ra kh?i ch?u, r? 2/3 ??t, c?t b? nh?ng r? gi kh, cho ??t m?i vo tr?n v?i phn chu?ng v NPKv?i t? l?:10 ph?n ??t – 3 ph?n phn chu?ng -1 ph?n NPK. Sau khitr?ng xong, t??i ??m n??c,ch?m sccy ?n ??nh, sang thng ba cy ra hoa r?c r?.

– ?? cy c mu xanh ??m lu tn, ti ngm phn NPK v?i ln theo t? l? :3 NPK – 1 ln pha long, c? n?m ngy t??i 1 l?n, lm nh? v?yduy tr ???choa, l trn cnh cy ??n 2 thng

– Sau khibi?u hi?nhoa s?p tn,thu th?pNPK bn su quanh g?c r?i t??i n??c, gi? ?? ?m??u ??n,dngko c?t hoa ? tn, v?t b? cnh l gi trn cy, cnh r??m r, ch?nh l?i cy. Lm v?y ch? 10-20 ngy sau cy l?i ra hoaquay l?i.

M?t s?kinh nghi?mch?mschoa gi?y

nh sng

Cy hoa gi?y l loi cy ?a n?ng vt?ng tr??ngt?t nh?tkhi tr?ng ? v? tr??y ??nh n?ng m?t tr?i. C?ncam k?tcy t?m n?ngt nh?t6 gi?m?i ngy??t?ng tr??ngt?t nh?t.

Cch ch?m sc cy hoa gi?y trong ch?u
Cy hoa gi?y l loi cy ?a n?ng.

Nhi?t ??

Cy hoa gi?y ch?u nhi?t, ch?u h?nr?t t?tv nh?y c?m v?i s??ng gi. V?i nhi?t ?? phngthng th??ngc?ngph h?p?? cyt?ng tr??ngv sinh tr??ng. Tuy nhinvo ma ?ng, chngnn???c gi? ?m sao cho nhi?t ?? thn v r? khng d??i 10 C. B?nc th?s? d?ngch?n, v?i,…khng s? d?ngt?i ?? qu?n thn cy ?? gi? ?m.

T??i n??c

Th??ng xuynt??i n??cth??ng xuyncho cypht tri?nton di?n, t??i ?? ?m, khng t??i ??t ??mh?n ch?cy b? ng r?. Cho dch?u h?n t?t,tuy nhinchng c?n nhi?u ?? ?m trong ma ra hoa. Quan tr?ng, cy hoa gi?y c?ncung c?pl??ng n??c d?i do trong th?i ti?t nng,tuy nhinh?u nh?khngthi?t y?uvo ma ?ng.

C?t t?a

Cy hoa gi?y cs?c mur?t?a d?ng nh? tr?ng, ??, h?ng, cam, tm vc nh?nggainncyhay ???ctr?ng ? c?ng nh nh? m?t hng ro t? t? nhin ?? lm ??p v b?o v?. N?u nh?ch?i c?a cy ???c c?t t?a ??nh k? hoa s? n? nhi?u vth??ng xuynh?n. Chuyn giakhuy?n khch b?ns? d?ngg?ng tay khi c?t t?a cy hoa gi?y dom?t s?tr??ng h?p???cghi nh?nng??i c?t t?a b? pht ban do kch ?ng v?i nh?a cy.

Cch ch?m sc cy hoa gi?y trong ch?u
Cy hoa gi?y s? n? hoa nhi?u v??u ??nh?nn?u???c c?t t?a ch?i ??nh k?.

Phn bn

??duy trth?i gian n? hoa c?a cy,b?n c?n ph?ibn phn cho cy v?it?n su?tkho?ng 4 thng m?t l?n. Bn phnth??ng xuync th?kch thchs?pht tri?nmnh li?t? cy. V v?y,n?u b?nth?y cyt?ng tr??ngqu nhanh khngph h?pv?i ??a hnh, hy ng?ng bn phn m?t th?i gian. M?t s?l?u v? phn bn:

  • Lhng dngphn ??m cao, phn bnt?i ?ucho cy hoa gi?y lphn h?u c?ho?cphn ch?m tan.
  • Hycam k?tbn phnt?i thi?um?t l?nc?a n?m?? cypht tri?nkh?e m?nhv nhi?u hoa.

Trn ?y l cch ch?m sc cy hoa gi?y trong ch?u c?c hi?u qu? m Vua Cy ? t?ng h?p ???c. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( phuongtrunggreen.com, sachico101.com,.. )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *