Cch ch?m sc cy ??i ph gia v ngh?a phong th?y

??i ph qu l ci tn r?t ???c nh?ng ng??i yu thch phong th?y hay s? d?ng. Tuy loi cy ny d? s?ng v d? tr?ng nh?ng ng??c l?i r?t d? x?y ra cc tnh tr?ng v? su b?nh. V v?y chng ta c?n h?c cch ch?m sc cy ??i ph qu th?t k?. Cng Vua Cy theo di bi vi?t Cch ch?m sc cy ??i ph gia v ngh?a phong th?y ngay nh.

??c ?i?mhnh thi c?a cy ??i ph gia

  • Thn: Thn c?a ??i ph giatheo hnh ?ng thn trn, Chi?u cao kho?ng t? 1 ??n 2m, thn c mu xanh. Ph?n thn t? g?c ln ??n ltr??c tinth??ng ng?n.
  • L: L c?a cy c mu xanh, l n?m ? cc v? tr t? g?n g?c ln ??n ng?n,s?p x?ptheo vng v b ch?t vo g?c xoyln pha trnng?n. Ph?n cu?ng l di, gn l dy, mp l nguyn, v trn l c cc s?c nh? l chu?i.
Cch ch?m sc cy ??i ph gia 1
??c ?i?mhnh thi c?a cy ??i ph gia

+ Hnh d?ng l : Hnh b?u d?c di, b?n l to.

+ Trn m?t l bng.

  • Hoa: Hoa c?a cy ??i ph gia c mu tr?ng, hoa m?c t? gi?a, cu?ng hoa di.

+ Bn ngoi hoa c l non bao xung quanh.

+ Cnh hoa di, trn bp hoa c cc ch?m hoa tr?ng, bm ch?t v giy,t?o thnhm?t bp hoa tr?ng t? d??iln pha trn.

+ Hoa ??i ph gia c mi th?m ??m ?.

ngh?a phong th?y c?a cy ?a?i Ph Gia

Trong t? Hn Vi?t, ??ingh?a lto l?n, ph ch? s? ph qu nhi?uti?n c?a, gia l nh, ng??i ch? nh. Ngay t? tn g?i, ?a?i Ph Gia ? c hm ?em t?iph qu, ti l?c cho gia ch?. Tr?ng cy ??i Ph Giakhng ch??? lm c?nh m cn gip ng??i tr?ng thm ph?n may m?n, lm ?n pht ??t, cu?c s?ng ?m no, th?nh v??ng.

Nhi?u ng??ic tham v?ng, ho?c ?ang gi? v? tr cao trongho?t ??ngnh? qu?n l, Gim ??c, Tr??ng phng, r?tyu thchtr?ng cy ??i Ph Gia trong nh ho?c phngth?c hi?n cng vi?c. Cy v?abi?u hi?nquy?n uy,kh? n?nglnh ??o; v?amang l?inhi?u may m?n, th?ng ti?n chocng vi?c.

Xem thmCc cch ch?m sc cy b?ch m hong t? chu?n nh?t hi?n nay

Cch ch?msccy ??i ph gia

nh sng, nhi?t ??

Cy ??i ph gia l loi cy ?a bng, v nhi?t ?? mt m?,v l? ?nnlm gi?m?? cych?m tr?c ti?pv?i nh n?ng m?t tr?i gay g?t. C?ngkhng ???c?? cy trong phng kn, phng my l?nh su?t 1th?i gian kh di, cyc?c kd? sinh b?nh,t?ng tr??ngkm.

T??i n??c

Trong thn cy ? ch?a nhi?u n??c,v l? ?b?n c?n ph?ih?n ch?vi?c t??i cy l?i, c? kho?ng 3 ngy b?n t??i 1 l?n l ???c,khng ???ct??iqu nhi?un??c cy s? khng thot n??c k?p, gy ng cy.

Bn phn

Bn phn
Bn phn

Sau khitr?ng cy ???c kho?ng 1 2 thngth ph?i nncung c?pcho cy thm hm l??ng ??m ?? cypht tri?n, l xanh t?t. Khi cyt?ng tr??ngm?nh,b?t ??ucho nh?ng l to, th ti?n hnh bn thm phn NPK xung quanh g?c cho cy. Trong giai ?o?n, cy chu?n b? ra hoa,khng nnbn phn ha h?c mthay vo ?nnbncc ki?uphn h?u c?, phn chu?ng ? m?c.

K? thu?t Bn phn Cho Cy ??i Ph Gia

L?u : mang cy ra ngoi ?? d??ng r?i m?i bn phn) Phnph h?pcho lo?i cy ny l phn h?u c? vi sinh, do v?yc th?bn phn h?u c? vi sinh cho cy sau m?i chu k? mang ra ngoi,c?ng v?ivi?c thay ??t m?t, kho?ng 40 ??n 50 ngy bn m?t l?n phn h?u c?, li?u l??ng kho?ng 0,4 ??n 0,5kg/l?n, sau?t??i n??c th?t ??m Khi cy cbi?u hi?nh?i ph?c, ra l m?i, cc l c? ?thu th?pl?i ???c s?c c?ng, khng b? r? xu?ng n?a.
?m?i l th?i ?i?mthch h?p?? bn phn hay phun thu?c cho cy. Gi?n ??nv d? ki?m??c bi?t ls? d?ngphn vi sinh. Tuy?t ??i khng bn cy b?ng n??c vo g?o hay b ch.
Cch ch?m sc cy ??i ph gia
K? thu?t Bn phn Cho Cy ??i Ph Gia

Cc b?nh th??ng g?p ? cy ??i Ph Gia

B?nh chy l

Gi?ng nh??a ph?ncc cy c?nh khc, ??i Ph Gia khng ch?u ???c nh n?ng qu g?t. Vi?c cy b? ph?i d??i nhi?t ?? cao c?a m?t tr?i bu?i tr?a s? lm l ??i Ph Gia b? chy, ho kh. N?u nh?tnh tr?ngdi?n ratrong th?i giandi, km v?ithi?u n??cho?c t??i n??c khng?ng h??ng d?n,c th?d?n t?icy ??i Ph Gia b? ch?t.

Tr??c tin, khi th?y cy cbi?u hi?nchy l, kh l, ng??i tr?ngc th?di chuy?n v? tr cy ??n n?i rm mt. C?t b? ph?n l b? chyb? ?i?? kh?it?o ?i?u ki?n chovi khu?n tr ng? lan racc c? quan khcc?a cy. Sau khi??i ??t trong cy d?u mt (t?m 3-4 ti?ng),chng tah?i ph?c s?c kh?e cho cy b?ng phun s??ng.

L cy ?a?i Ph Gia ??i mu

L cy ??i Ph Giac th?b? ??i mu do hai nguyn nhn: ng l ho?c gy l. Hon c?nhng lx?y ran?u nh?ng??i tr?ng t??iqu nhi?un??c, ??t l?i khng thot k?p, khi?n ng?p ?m, lm r? ng v?nh h??ng??n l. B?nch? c?nthay ??t cho cy v t??i l??ng n??cv?a ??l ???c. Tr??ng h?pgy l thxu?t hi?ndoqu trnhv?n chuy?ncy, l qu to d? b? va ch?md?n t?igy g?p ??i mu. ??gi?i quy?t, nh? b?c l c?n th?n b?ng mng b?c l?n khi di chuy?n v ??t ch?u cy ? n?i thng thong b?n nh.

Xem thmCc cch ch?m sc hoa h?ng t? mu?i ?ng cch nh?t 2021

Su b? h?i cy

Trong cc b?nh th??ng g?p ? cy ??i Ph Gia th nh?n v r?p lun lnguyn nhnchnh. Nh?n bm vo l, lm l vng v ho ?i, cu?i cng l kh v r?ng. Cc nngc th?dng8ml Pegasus 500ec pha long c?ng 10 lt n??c v phun cho cy. Ho?c thu?c Ortus 5SC, Comite 73EC ?? phun tr? nh?n cho cy. N?ucy b? r?p bm htd??ng ch?t? l non, hoa v gy b?nh n?mth nns? d?ngKarate 2,5 EC ho?c Ofatox 400EC, Supracide 40EC pha long v x?t cho cy.

Trn ?y l cc cch ch?m sc cy ??i ph gia ??n gi?n, b? ti ngay nh?ng kinh nghi?m ny nh. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( tinhdoanvinhphuc.vn, hoadepviet.com,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *