Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2021

H??ng d?n cch ch?m sc mai m?i b?ng ?ng cch

Mai l ??c tr?ng c?a ngy T?t v c?ng l loi hoa ???c yu thch nh?t. ?? tr?ng ???c m?t cy mai ??p khng ch? t?n ti?n m cn t?n nhi?u tm s?, cng s?c. Hm nay, Vua Cy s? h??ng d?n b?n cch b?ng mai chu?n nh?t qua bi vi?t H??ng d?n cch ch?m […]

Cch ch?m sc cy ??i ph gia v ngh?a phong th?y

??i ph qu l ci tn r?t ???c nh?ng ng??i yu thch phong th?y hay s? d?ng. Tuy loi cy ny d? s?ng v d? tr?ng nh?ng ng??c l?i r?t d? x?y ra cc tnh tr?ng v? su b?nh. V v?y chng ta c?n h?c cch ch?m sc cy ??i ph qu th?t k?. Cng […]