DANH MỤC SẢN PHẨM

CÂY VĂN PHÒNG

CÂY CHẬU TREO

-24%
-20%

Cây Chậu Treo

Cây Cá Vàng

200.000,0 160.000,0
-91%

Cây Chậu Treo

Cây Vẩy Rồng

3.000.000,0 260.000,0
-20%

CÂY KHÔNG KHÍ

CÂY PHONG THỦY

CÂY TRỒNG TRONG NHÀ

-3%

Cây Trồng Trong Nhà

Cây Lan Tuyết

700.000,0 680.000,0
-2%

Cây Trồng Trong Nhà

Cây Đế Vương

560.000,0 550.000,0

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

GIẢM GIÁ SỐC

-1%

Cây Văn Phòng

Cây Kim Tiền

790.000,0 780.000,0
-5%

Cây Văn Phòng

Cây Đại Lộc

2.000.000,0 1.900.000,0
-3%

Cây Trồng Trong Nhà

Cây Lan Tuyết

700.000,0 680.000,0
-2%

Cây Trồng Trong Nhà

Cây Đế Vương

560.000,0 550.000,0
-5%

Cây Phong Thủy

Cây Cẩm Thạch

400.000,0 380.000,0
-4%

Cây Phong Thủy

Cây Giữ Tiền

260.000,0 250.000,0
-23%

Cây Không Khí

Cây Lưỡi Hổ

260.000,0 200.000,0